Në një takim të deputetit Ilir Beqaj, njëherazi drejtues politik i qarkut Shkodër të PS-së me mësues të qytetit të Shkodrës u evidentuan arritjet kryesore në arsimin parauniversitar. Beqaj theksoi se kurrikula e reformuar e arsimit parauniversitar ka në themel aftësimin e nxënësit për jetën dhe për të nxënit gjatë gjithë jetës.

Në mandatin e ardhshëm do të vijohet me konsolidimin e reformave të nisura. Rritja e pagave të mësuesve 40 %.Përjashtimi nga tatimi mbi të ardhurat i pjesës së pagës 40 mijë lekë.Nuk do të ketë më mësim me dy turne pas vitit 2025.

Nderkohe mesuesit e pranishem folen mbi reformat e zbatuara ne arsim si Mësues për Shqipërinë – Portali i mësuesit. Mundësi e barabartë në përzgjedhjen e vendeve të punës sipas parimit Meritë-Preferencë-Transparencë dhe sherbimeve te tjera.

Mesuesit u shprehen te bindur qe duhet te vazhdohen keto reforma te nisura nga kjo qeveri per te rritur akoma me shume cilesine ne arsimin shqiptar.