SINDROMA E “FOLESË BOSH” PASOJË E LARGIMIT MASIV. Arsyet per te cilat eshte krijuar apo se fundmi shtuar stigma e nje jete me te mire ne vendet europiane dhe largimi masiv drejt ketyre vendeve psikologu fation taipi e shpjegon me periudhen e tejzgjatur te tranzicionit.

Psikologet tregojne se largimi masiv jo vetem qe nuk eshte zgjidhja por ka efekte te shumta negative nje nder to është edhe sindroma e “folese bosh”. Faktore te shumte si aktivitetet kulturore, sociale, sportive etj ne menyre kumulative do ishin nje zgjidhje alternative per situaten aktuale kaotike dhe te ankthit qe populli shqiptar po kalon dhe jo largimi nga vendi i tyre ne kerkim te nje jete me te mire.

[iframe width=”300″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/0MRxp5iFfAM” frameborder=”0″ allowfullscreen ]