PUNIMET ME RITME TË SHPEJTA, PËRGATITJET NË 25 VJETORIN E MESHËS SË PARË