I FTUAR NË STUDIO, FERHAT HYSA, SHEF I QARKULLIMIT