Star Plus prej kohësh ka ngritur problematikën e vjedhjes dhe cilësis aspak të mirë të naftës që shitet në Shkodër e cila është kthyer në një problem shqetësue për qytetarët. Për Star Plus qytetarët tregojnë rastet kur disa pika karburanti në Shkodër i kanë vjedh naftë në momentin që kanë dashur të furnizohen.

Të shumta janë makinat të cilat janë dëmtuar si shkak i cilësis jo të mirë tregojnë qytetarët.Pas kamerave mekanikët tregojnë se tani dhe me rritjen e numrit të makinave për shkak të kthimit të emigrantëve, pikat e ndryshme të karburanteve tregtojnë një naftë akoma më pak cilësore ndërsa çmimi vijon të mbetet i njëjtë.