Kryeministri Edi Rama deklaroi sot se, ekipi i psikologëve ka nisur ofrimin e shërbimeve psiko-sociale në 50 qendra socio-shëndetësore. Në një postim ne rrjetet sociale, Rama theksoi se, 50 qendra shëndetësore do të përfshihen gjatë këtij viti në këtë program.

“Ekipi i ri i psikologëve dhe punonjësve socialë në 50 qendrat socio-shëndetësore, kanë nisur ofrimin e shërbimeve psiko-sociale për të mbështetur ata më në nevojë në adresimin e problematikave shëndetësore dhe sociale. 50 qendra shëndetësore do të përfshihen gjatë këtij viti në këtë program, duke i’u përgjigjur nevojës për shërbime të integruara socio-shëndetësore pranë komunitetit”, shkroi Rama.

Shërbimi psiko-social do të ofrohet nga punonjës psikologë/punonjës social dhe ka për qëllim ofrimin e një shërbimi të kujdesit shëndetësor parësor të cilësisë së lartë, të plotë, të vazhdueshëm, të integruar dhe të arritshëm nga e gjithë popullata e zonës që mbulojnë këto qendra shëndetësore, dhe veçanërisht kategoritë e margjinalizuara dhe vulnerabël. Përfshirja e figurës së psikologut/punonjësit social si pjesë e stafit të qendrës shëndetësore sjell një qasje gjithëpërfshirëse multidisiplinare të ekipit për ofrimin e shërbimeve të integruara në komunitet, të cilat do të plotësohen dhe me profesionistë të tjerë të shkencave mjekësore, si logopedë dhe fizioterapistë.