KRYEMINISTRI DEKLARON SE “SPIUNËT DIXHITAL” DO JENË NË ÇDO VEND.