KRYEMINISTRI SHOQËROHET NGA AMBASADORËT NË ANALIZËN E POLICISË.