Kryeministri Edi Rama ka bërë me dije ndryshimet në procedurat për shpalljen e tenderave. Ai tha se procedurat e tenderave me negocim pa shpallje do i çohet SPAK kur ka përdorim qartazi abuzim nga tani e tutje me paketën e re.

“Nga dënimet me gjobë në denoncime në SPAK në çdo rast kur shkeljet përbëjnë dyshim të arsyeshëm për tender abuziv. Le të jetë kushdo prej jush.Të shmanget procedimi me negocim pa shpallje paraprake, një kancer që vijon të ha lekë.

Me negocimi pa procedurë, çdo përdorim qartazi abuziv i kësaj teknike do të konsiderohet i paligjshëm dhe i dërgohet SPAK , do shmanget hartimi i kritereve në kundërshtim me legjislacionin e fushës. Bashkitë duhet të reagojnë ndaj rekomandimeve të APP, mos reagimi fare sikur ky ekip që punon për të rritur standardet shkruan letra të mbyllur në shishe që hidhen në det dhe nuk merr përgjigje.

Autoritetet kontraktore të rrisin përgjegjshmërinë në zbatimin e kontratave, se po u zbatua keq bëhet e pa vlerë puna. Me paketën e re ligjore, titullarët e Bashkive janë përgjegjës direkt për mirëmenaxhimin apo keqmenaxhimin përmes procedurave për tender,

puna juaj do të matet me procedurat e tenderimit që janë numri i pjesëmarrjeve, vlera e kursyer në paratë e bashkisë, realizimi i kontratave dhe kufizimi i tenderave me negocim pa shpallje do i çohet SPAK”, tha Rama.