KRYEMINISTRI GARANTON SE DO TË MBËSHTETET ÇDO BASHKI NE VEND