Gjtë një komunikimi për mediat lidhur me reformën territoriale nënkryetari I PD Oerd Bylykbashi u shpreh se reforma territoriale duhet të jëtë konsensuale dhe jo si ajo e vitit 2014 me konsultime fallco dhe pa consensus.

Oerd Bylykbashi: Reforma territoriale është një reformë e rëndësishme politike dhe prandaj kërkon një qëndrim politik të miratuar dhe që të ket mbështetjen politike. Si rrjedhojë duhet të jetë një reformë konsensuale. Nuk mund të jetë si reforma e vitit 2014 me konsultime fallco dhe pa konsensus. Konsensusi politik I vërtetë I bazuar mbi parime dhe jo mbi pazare do të bëjë të mundur që një reform territoriale dhe e pushtetit vetit vendor të jetë e qëndrueshme dhe në afat të gjatë për të lejuar demokracinë vendore dhe vetëqëverisjenvendore të zhvillohet në mënyrë harmonike dhe të qëndrueshme.