Zj.Anila GURAKUQI, Drejtore e Organizatës Gruaja ne Zhvillim ndan sfidat dhe arritjet e projektit “Promovimi i të drejtave të njeriut nëpërmjet arsimit gjithëpërfshirës dhe fuqizimit të Organizatave Lokale të Shoqërisë Civile” financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga konsorciumi i përbërë nga Fondacioni AVSI,

Organizata“Gruaja në Zhvillim” dhe Shoqata “SHIS”.