Ata kthehen, por vetëm për 48 orë, e Backstreet Boys. Dhe ata nuk e bëjnë atë në mënyrën më të pëlqyeshëm për ta, në një skenë me një mikrofon në dorë, por në më shumë se njëqind kinema në të gjithë Italinë, më 14 dhe 15 korrik.

Adored nga një luzmë e rinj, (atëherë) boyband i cili ka lindur në vitin 1993 në imazhin dhe ngjashmërinë e Kids ri në bllok, nga ana e tij i dha rrugën për grupe të reja të këngëtarëve të rinj dhe pak a shumë të talentuar, të gjithë të bashkuar nga dëshira për të rritet Listat dhe thyejnë zemrat e tifozëve të rinj.Meulje dhe ngritje,lotdhebarazimeteBackstreet Boysjanë kthyerpërdisa vitetanilinjaorigjinale,njëngatë vetmee parëne kemi marrë atëgoin ‘Onka shiturrreth150 milionëtë dhënatnë mbarë botën dhe20 vjetrekordfillimsjellhistoria e tyrenganjëherëe komplikuar,si në çdogruptë vetërespektuar,në ekranin e madh.