Punonjës të linjës ndërkombëtare të hekurudhës, në bashkëpunim me specialistë të drejtorisë së përgjithshme të hekurudhave ne Durrës, kanë nisur punën për të vendosur në funksionim linjën ndërkombëtare të transportit hekurudhor.

dalja nga shinat e vagoneve ne fshatin gruemire cesme ka angazhuar te gjitha strukturat shteterore te ministrise se transportit hekurudhor. Nderkohe banorë te fshatit gruemire cesme kane bere apele qeverise per normalizimin e kesaj linje duke rrealizuar investime ne permiresimin e traversave te cilat jane tejet te amortizuara dhe kane kerkuar vendosjen e punojesve ne ne cdo kryqezim rruge ku ka banesa publike. Hekurudha Shkoder – Hani i Hotit u ndërtua në vitin 1984, si pjese e linjes hekurudhore nderkombetare pasi lidhet me Malin e Zi për të vijuar në shtetet e Europës. Ajo është tejet e amortizuar ndaj ka nevoje për ndërhyrje ne disa segmente.