Tashmë pushteti vendor do të marrë shumë herë më tepër mundësi që të ndihmojë shtresat në nevojë. Rolet dhe funksionet e Bashkise sherbimet sociale. Ky eshte titulli i takimit qe Ministria e Mireqenies Sociale por organizon ne Shkoder.

Pjese e tryezes jane perfaqesues te pushtetit vendor te te gjitha njesive administrative te qarkut Shkoder. Entela bisha drejtore e pergjithshme e sherbimit social tha se ne Secilin prej takimeve duam qe te fokusohemi tek rolet qe kane bashkite me ridimensionimin e tyre. E pranishme zv ministrja e mireqenies sociale bardhylka kospiri shprehu besimin që bashkëpunimi me pushtetin e ri lokal, i transformuar tashmë, do të jetë një nga prioritetet tona. Shërbimet e ndihmës sociale, eshte vetëm 1 nga kompetencat që do t’u kalojnë bashkive të reja që kane dale nga zgjedhjet e 21 qershorit.Kalimi i disa shërbimeve sociale rezidenciale në shërbime komunitare me bazë vullnetarizmin, përbën një nga prioritetet kryesore të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë në trajtimin e grupeve vulnerabile.