RDP PREZANTON DOKUMENTIN QË SYNON TË PËRFSHIJË POLITIKAT PËR FUQIZIMIN E GRUAS. Programi i Zhvillimit Rajonal për Shqipërinë Veriore ka organizuar ne Shkoder, workshopin me teme  “Roli i Gruas në këndvështrimin e Zhvillimit Rajonal”.

Gjate ketij takimi, ku present ishin perfaqesues te OJF-ve dhe pushtetit vendor, kjo edhe ne kuader te programit te zhvillimit rajonal qe ka ofruar mbeshtetje financiare per 29 projekte ne qarqet Shkodër dhe Lezhë duke mbuluar sektorë dhe target grupe te ndryshme. Keto projekte kane aplikuar nje qasje me ndjeshmeri gjinore dhe kane adresuar fuqizimin e gruas dhe të rinjve, nxitjen e punesimit të tyre në kontekstin e zhvillimit rajonal për Shqipërinë Veriore. 

Bazuar ne keto eksperienca RDP ka hartuar nje document te shkruter politikash qe synon te ndikoje aspekte te politikave per parimet e përfshirjes sociale dhe fuqizimin economik të gruas. 

 

 

 

[iframe width=”300″ height=”510″ src=”//www.youtube.com/embed/hfaOCoOkAh4″ frameborder=”0″ allowfullscreen ]
Artikulli paraprakVLLAZNIA NË PRAG TË NDRYSHIMEVE TË MËDHA
Artikulli tjetërPËRFSHIRJE SOCIALE PËR ROMËT