Rreth 5km rrugë që lidh fshatrat Rragam dhe Sheldi në Njesine Administrative Gur i Zi është amortizuar tëresisht duke vështirësuar kalimin.

Gërryerja e përrenjve ka qënë e vazhdueshme, ndërsa 100 familjet që jetojnë në këtë zonë e kanë të vështirë të lëvizin. Ndërhyrjet kanë qëne të pakta në këte aks rrugor, ndërsa kanalet kulluese të hapura së fundmi vetem e kanë veshtiresuar kalimin. Shirat qe bien gjate dimrit rrezikojne qe ta bejne te pakalueshem kete aks rrugor