Ndonëse reshjet e shiut kanë ndaluar, situata e përmbytjeve në Shkodër vijon të jetë problematike, pasi sipërfaqet në ujë janë rritur.

Sot raportohet se sipërfaqja totale e përmbytur 3765 hektarë. Serioze mbetet gjendja e Obotit, pasi rruga në këtë fshat vijon të jetë e pakalueshme. Niveli i ujit mbi rrugë arrin rreth 110-120 centimetër. Në fshatin Obot ka prezencë uji në oborre deri në 60 centimetër.

Ndërkohë, Bashkia Shkodër përmes një komunikate, kërkon sërish shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme për Nj.A. Ana e Malit dhe Dajç.

Njoftimi i plotë:

Nga monitorimi periodik në terren ditën e sotme datë 03.02.2021,ora 08.30, situata e përmbytjeve në terren vazhdon të jetë si më poshtë:

Hidrometri në Dajç në orën 08.30, shënon kuotën 6.59 m.(Kuota max 6.30 m).Në krahasim me raportimin e ditës së djeshme kemi rënie të nivelit të ujit me 10 cm
Hidrometri i Liqenit të Shkodrës në orën 08.30,shënon kuotën 8.93 m.(Kuota max 8.70 m).Në krahasim me raportimin e ditës së djeshme, kuotat janë të pandryshuara.
Hidrometri i lumit Drin në orën 08.30,shënon kuotën 7.20m. (Kuota max 7.50 m). Në krahasim me raportimin e ditës së djeshme, kuotat janë të pandryshuara.
Lumit Kir ka prurje të shumta.
Bashkia Shkodër

Siperfaqe totale e përmbytur 3765 Ha

Tokë e pakultivuar 745 Ha
Foragjere të dyta, jonxhe 2725 Ha
Grurë 160 Ha
Bimë Dekorative 92 Ha
Pemtore 40 Ha
Sera 3 Ha
Nj.A. Ana e Malit

Rruga e Obotit është e pa kalueshme me mjete të larta. Niveli i ujit mbi rrugë arrin rreth 110-120 cm.
Në fshatin Obot ka presence uji në oborre 60cm.
Ujësjellësi Oblika 1,si pasojë e përmbytjeve është jasht funksionit.
UKSH Vazhdon të furnizojë me ujë të pishëm banorët e fshatit Oblikë
Rruga e Goricës ka presence uji rreth 40 cm mbi sipërfaqe
Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 1250 Ha, kryesisht në fshatrat Obot, Muriqan,Oblikë
Tokë e pakultivuar 220 Ha
Foragjere të dyta, jonxhe 940 Ha
Grurë 45 Ha
Pemtore 35 Ha
Bimë dekorative 7 Ha
Sera 3 Ha

Nj.A Dajç

1.Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 1550 Ha, kryesisht në zonën e quajtur “Këneta e Dajçit” (fshatrat Mushan, Shirq, Suka-Dajç, Belaj, Darragjat, Pentar), nga të cilat:

Tokë e pakultivuar 310 Ha
Foragjere të dyta, jonxhe 1060 Ha
Grurë 95 Ha
Bimë dekorative 85 Ha
Rruga që lidh fshatrat Shirq- Darrgjat është e bllokuar. Ka prezencë uji me mbi 130-150 cm
136 shtëpi kanë prezencë uji në oborre.
Kemi prezencë ujit në rrugët e brëndshme të fshatrave Shirq dhe Mushan.
Ka presence uji 30 cm në rrugen Belaj- Pentar.
Në disa toka bujqësore niveli i ujit arrin në 2 m.
Rruga në lagjen Mazia-fshati Suka Dajç është e pa kalueshme me mjete të ulëta.

Nj.A.Velipojë

Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 120 Ha.Kryesisht fshatrat Baks i RI, Luarz. Ças.

Tokë e pakultivuar 30 Ha
Foragjere të dyta, jonxhe 90 Ha

Nj. A. Guri i Zi

Vazhdon gerryerja e tokës bujqësore nga lumi Drin në vendin e quajtur Mali i Vukatanit, fshati Ganjollë.

Nj.A.Bërdicë

Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 320 Ha, konkretesht në fshtrat Trush,Berdicë e Siperme, Berdice e Madhe.

Vazhdon gërryerja e tokës bujqësore nga lumi Drin në vendin e quajtur Harku i Bërdicës, fshati Bërdicë e Sipërme.

Te pakultivuara 50 Ha
Foragjere të dyta, jonxhe 250 Ha
Grurë 20 Ha

Nj.A.Rrethinat

Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 525 Ha, në fshatrat Zues (tokat në fushen e Oblikës), Shtoj i Vjeter, Shtoj i Ri dhe Dobraç

Tokë e pakultivuar 135 Ha
Foragjere të dyta, jonxhe 385 Ha
Pemtore 5 Ha
-Bashkia Shkodër në kushtet e ndodhura, në referencë të Ligjit Nr.45/2019 “Për Mbrojtjen Civile ”, kërkon shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, për Nj.A. Ana e Malit dhe Dajç.

-Kërkohet që nga Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Lezhë të ndërhyet për marrjen e masave për pastrimin e “përroit të kufirit” Muriqan në Nj.A Ana e Malit.

-Kërkohet mbeshtetje me baze ushqimore për gjënë e gjallë ( koncentrat) për NJ.A. Ana e Malit , Dajç dhe Rrethina për një sasi 500 ton.