Bashkia Shkodër ka nisur një tjetër aksion mbi rikonstruksionin e rrugëve dytësore ne lagjet e qytetit.aktualisht puna është përqendruar ne rrugen “Ludovik Saraci ne afërsi te shtepise se Loro Boricit, dhe ne lagjen “Skenderbeg” pranë varrezave te deshmoreve.

Specialistja prane drejtorisë se investimeve publike ne Bashkine Shkoder Zymreta Binoshi nenvizon se aktualisht pjese e nderhyrjeve jane 15 rruge te cilat do te mbulohen nga 4 grupe pune.binoshi nenvizon se ne disa raste punimet nuk kane ecur me ritmin e duhur kjo si shkak I disa problemeve. Jane 28 rruge dytesore ne qytetin e shkodres te cilat do ti nenshtrohen rikonstruksionit total te tyre duke nisur nga sistemimi I trotuareve, kanalizimet e ujrave te bardha dhe te zeza per te perfunduar me shtrimin e asfaltit.4 grupe pune do te bejne te mundur perfundimin e investimeve te gjithsej 28 rrugeve.sipas drejtorise se investimeve publike ne bashki punimet pritet te mbyllen ne mesin e muajit nentor.