Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” duke marrë shkas nga ndalimet e djeshme të dy pedagogëve të Fakultetit të Shkencave Shoqërore

, thirri urgjentisht mbledhjen e Rektoratit në të cilën u vendos Pezullimi nga detyra e zv.dekanit të Fakultetit të Shkencave Shoqërore dhe pedagogut të departamentit të Historisë në Universitetin e Shkodrës të Z. Rokin Daberdaku Pezullimi nga detyra e përgjegjësit të departamentitdhe pedagoguttë departamentit të Historisë, në Fakultetin e Shkencave Shoqërore tëZ.Simon Lufi. Rektorati i Universitetit të Shkodrës respekton punën e organeve kompetente dhe është për transparencë maksimale në këtë , shprehim dhe mbështesim fuqimisht një transparencë maksimale në këtë proces. Stafi akademik, autoritetet dhe organet drejtuese të Universitetit mbeten të angazhuar për përmbushjen me profesionalizëm të misionit akademik.