QYTETARËT, INDIFERENTË NDAJ “PARLAMENTIT TË QYTETIT”