Zëvendës Kryeministrja Senida Mesi ka marre pjese në Konferencën Ndërkombëtare organizuar nga Autoriteti i Konkurrencës “13 vjet eksperiencë në politikën e konkurrencës në Shqipëri: aspekte të ligjit, biznesit dhe ekonomisë”

“Ne do te mbeshtesim cdo iniciative te Autoritetit per hetime te thelluara nese behet fjale per perqendrime, abuzime me poziten dominuese apo per marreveshje te tipit monopol“-eshte shprehur Senida Mesi.