Shërbimet kryesore vendore kane qënë në qender të tyrezes se 3 të organizuar per projekt- ligjin e qeverisjes vendore të organizuar nga bashkia e Shkodres.Grupet e interesit te cilet kane qene prezente ne kete takim kane qënë kritike me këtë projektligj duke e cilësuar si ndërhyrje në disa pika në kompetencat e pushtetit vendor,

ndersa kane theksuar se me kete projekt- ligj te ardhurat reduktohen.Konkluzionet e diskutimeve do t’i prezantohen Ministrit të Shtetit për Çështjet Vendore si dhe Komisioneve Parlamentare së bashku me qëndrimin e Bashkisë së Shkodrës për këtë draft ligj, para miratimit të tij në Kuvendin e Shqipërisë.