Filiali i Postes shqiptare ne shkoder si dihet kryen nje sere sherbimesh duke u ardhur ne ndihme qytetareve Shkodrane.

Nje nga keto sherbime eshte shperndarja e faturave te energjise lektrike ne te gjitha lagjet e qytetit  i cili sipas  kryetares se degës së Shërbimeve Lindita Shiroka nxjerr ne pah nje sere problematikash.shiroka evidenton mungesen e sakte te adresave ne shtepite e abnonenteve dhe si rrjedholle ne mjaft raste faturat shkojne ne destinacionin e gabuar.

FSHATRAT MBULOHEN PËRMES ZYRAVE POSTARE

Shiroka nenvizon se mjaft qytetare paraqiten ne kohe rekord per te paguar faturat prane sporteleve gje qe ka sjelle shpesh-here mos rakordim ne lidhje me marrjen ne dorezim te faturave te oshee.

Posta Shqiptare sherben  në të gjithë vendin për tu dhënë mundësi qytetarëve të shlyejnë detyrimet e energjisë.Filiali ne Shkoder , thekson se ka marrë vendimin për tu ardhur në ndihmë atyre banoreve qe jetojne ne fshatrat perreth por qe me ndarjen e re administrative jane pjese e bashkise Shkoder.Ne cdo njeren prej ketyre njesive zyrat e instaluara te postes po kryejne cdo sherbim te mundshem , që në këtë mënyrë të eleminojnë rradhët e gjata dhe brenda një kohe të shkurtër të paguajnë faturat e energjisë.