Rreth 330 kandidat per mesues I jane nenshtruar diten e sotme provimit te portalit “Mesues per Shqiperine” ne Qarkun e Shkodres.

Provimi eshte zhvilluar ne shkollen “28 Nentori” dhe “Ismail Qemali“ nderkohe specialisetja e DAR Elira Smakaj tregon per pjesmarrjen e kandidateve , problematikat dhe gjithe ecurine e procesit te provimit.

Testet do te korigjohen nga AKP dhe mbrenda 3 javeve pritet te shpallen rezultatet. Ky eshte viti i trete qe mesuesit kandidat per tu punesuar ne arsim i neshtrohen testimit te portalit “Mesues per Shqiperin” nderkohe per cdo pakenaqesi lidhur me rezultatet e provimit ata kane te drejte ankimimi 3 dite pas shpalljes se rezultatit.