70 familjeve te komunitetit egjiptian u eshte nderprere energjia elektrike mbremjen e se merkures .Ata e pranojne se jane debitore  ,por e kane te pamundur te paguajne.Ata kerkojne zgjidhjen e ceshtjes permes nje skeme te vecante lehtesuese.