87 të rinj të famullisë “Shën Shtjefni” në Shkodër kanë marrë kungimin në meshën e shenjtë të kremtuar në katedralen e Shkodrës nga famullitari dom Vlash Palaj.

Përpara të rinjve që morën kungimin dhe besimtarëve të pranishëm në katedralen “Shën Shtjefni” famullitai Palaj dha edhe disa mesazhe.

Kungimi është një prej riteve më të rëndësishme për të krishterët  përmes të cilës forcohet besimi dhe lidhja me Zotin.