Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore ka organizuar ditën e sotme Ditën Fushore të Misrit, ku janë prezantuar 56 hibride të cilat po rriten në tokat bujqësore në afërsi të zonës së Dobraçit. Kostandin Hajkola, seleksioner misri bën të ditur se prezantimi I hibrideve bëhet me qëllim

Në 10 vitet e fundit, prodhimi I misrit ka njohur progres bën të ditur seleksioneri I misrit.
Prishja e insustrisë së farës ka bërë që ky product të importohet nga vende të tjera, një proces ky që ka kosto shumë të lartë.

Prezantimi I hibrideve të misrit është kthyer në një aktivitet të përvitshëm në Shkodër. Këtë vit u prezantuan 56 hibride, ndërsa pritet që numri të shtohet nga viti në vit.