Presidenti i Eurorajonit Adriatiko-Jonian Nikola dubroslaviç zhvilloi kete te hene nje vizite miqesore ne keshillin e qarkut shkoder.

Pjese e bisedimeve me kryetaren e keshillit te qarkut shkoder greta bardeli ishte implementimi I projekteve te perbashketa per zhvillimin dypalesh, jo vetem si pjese e projektit adrigov ku shkodra aderon, por edhe si 2 vende me histori dhe culture te perafert. Nderohe kryetarja e keshillit te qarkut shkoder greta bardeli vuri theksin mbi bashkepunimet ne kuader te programeve te ndryshme evropiane. Vendet tona si shqiperia dhe kroacia do te jene koordinatore te zhvillimeve ne fushen e kulturews dhe turizmit, si dhe duhet te pergatiten per te pershtatur politikat rajonale me ato te strategjise per zhvillimin e zones adriatiko-joniane. Bashkeveprimi i te gjitha ketyre hallkave do te jape mundesine e nje zhvillimi dhe implementimi te sukseshem te ketij projekti.