Që pas izolimit nga pandemia Covid-19 vihet re një rënie e numrit të të rinjve që t’i bashkohen praktikave sportive pas mësimit. Drejtorja e arsimit dhe sportit në bashkinë Shkodër Vinifreda Gazulli thekson se është me rëndësi që nxënësit e shkollave t’i rikthehen edhe një herë këtyre praktikave.

Drejtorja Gazulli i bënë thirrje prindërve por dhe fëmijëve që ti japin rëndësinë e duhur sportit pasi është pjesa e rëndesishmë për të pasur një jetë të shëndetshme.