IPA seksion Albania në bashkëpunim me IPA seksion Serba kanë organizuar një udhëtim turistiko-sportiv për promovimin e vlerave turistike të qarkut Shkodër. Në këtë program janë parashikuar vizita në zona të ndryshmë të qytetit si dhe një tur me motor.

Për kryetaren e IPA Skodrini Region Shkodër Edra Beci është një kënaqësi e veçantë bashkëpunimi mes këtyre dy seksioneve.

Një nga ofecerët e policisë Serbe tregon për eksperiencën e tij në Shqipëri.
Në këtë aktivitet morën pjesë anëtar të IPA seksion Skodrini Region dhe Seksioni i Nacional Motorreve të Serbisë. Aktiviteti u organizua me kujdesin e drejtorit të Policisë së shtetit, Ardi Veliu.