Permes nje deklarate per media bashkia Shkoder ka bere me dije se ka nisur pocesi i vendosjes se kamerave te sigurise ne disa shkolla te qytetit sa i takon marrjes se masave shtese per sigurine publike.

Aulida Anamalin Pergjegjese per Arsimin ne Shkoder thote se pas daljes se udhezimit , jane vendosur kamera ne disa shkolla dhe konvikte duke u nisur nga numri me i madh i nxenesve dhe sipas grupmoshave me me rrisk. Anamali sqaroi se policia e shtetit nuk ka ndihmuar me asnje evidence lidhur me analizen e faktoreve te riskut.

Bashkia shkoder edhe per vitin 2018 ka planikuar ne vazhdimesi vendosjen e kamerave te sigurise me financim nga buxheti lokal.