Bashkia Shkodër ka zhvilluar një mbledhje për të diskutuar në lidhje me projekt propozimet për vazhdimin e financimit të disiplinave sportive të “Sport Klub Vllaznia” për shkak se klubet e shumësportëshit sipas ligjit të ri do të kthehen në shoqëri aksionere.

Që ky proces të fuksionojë ashtu siç duhet është e domosdoshme që pjesëmarrësit të sjellin projekte të mirëmenduara thekson Terezina Hila drejtore e kuluturës rinisë dhe sportit.

Gjatë mbledhjes nuk munguan as diskutimet mes pjesmarrësve sepse ligji i ri i sportit i cili parashikon që institucionet e varësisë të bashkisë Shkodër të kthehen në shoqata aksionere i ka bërë konfuz.