Këta qytetarë në Shkodër nuk e dinë ende se prej 3 ditësh sportelet tek ADISA por edhe shumë institucione të tjera nuk funksionojnë më. E vetmja mënyrë për të marrë shërbimet që mund t’u nevojiten është përmes sistemit online, pra duhet të përshtaten me teknologjinë sepse dyert e sporteleve me një vendim qeverie janë mbyllur. Që në orët e para të mëngjesit në qendrën e Informimit për Shërbimet Publike Adisa në Shkodër është krijuar një radhë e gjatë me qytetarë, kryesisht të moshuar, të cilët kanë mbetur jashtë dyerve të zyrave të ADISA sepse shërbimi në sportele nuk ofrohet më.

Qytetarët shprehen të revoltuar pasi një pjesë e tyre kanë telefona të thjeshtë të cilët nuk ofrojnë akses në internet dhe rrjedhimisht nuk dinë të hapin një llogari në portalin e qeverisë e-albania ndërsa pjesa tjetër nuk dinë t’i përdorin aparatet celulare të avancuar.

Për të moshuarit apo ata që nuk kanë mundësi të aksesit në teknologji, mbyllja e sporteleve të shumë institucioneve është shumë shqetësuese. E vetmja mënyrë është që të telefonojnë në linjën CALL CENTER që është vendosur për t’i ndihmuar por edhe kjo formë sipas kësaj shtrese të qytetarëve nuk është një zgjidhje.