Rruga e Myzyrit në lagjen nr. 2 të qytetit të Shkodrës, përfundon rikonstruksionin e saj. Kryetarja e Bashkise Shkoder Voltana Ademi tha se kjo rruge e njeres prej zonave me te vjetra te qytetit, e ka pasur te domosdoshme nderhyrjen.

Rikonstruksioni i rrugës së Myzyrajve u realizua nga të ardhurat e vetë Bashkisë Shkodër, me një fond të parashikuar në buxhetin e vitit 2020, me vlerë 2.5 milion lekë.