Në qendrën rinore Arka në Shkodër u promovua libri “Nga një derë tjetër” me autor Durim Taçin duke zhvilluar një bisedë rreth këtij libri.

Libri “Nga një derë tjetër” ka një sërë tregimesh të autorit Taçi për të cilin e rëndësishme për një shkrimtar është që të shkojë pas gjurmës e cila tregon të shkuarën por edhe të ardhmen.

Durim Taçi është autor edhe i një sërë librash të tjerë duke zënë kështu një vend të rëndësishëm në letërsinë shqipe.