Prof. dr. Fedhon Mesi ka prezantuar në Shkodër librin e tij të titulluar “Mahmud Pashë Bushati Skëndërbeu i Ri”. Libri trajton historinë e Bushatllijëve të Shkodrës të cilët luftuan kundër turqëve. Ndonëse janë shkruar disa libra për Bushatllinjët sipas autorit Fedhon Mesi asnjë prej tyre nuk është sjell siç duhet.

Titulli i librit Skëndërbeu i Ri është vendosur pasi kështu është quajtur nga vetë populli thekson autori.

Sundimi i Bushatllijëve ka një rëndësi të veçantë historike në kuadrin lokal, por edhe në kuadrin kombëtar.