Në sallën e konferencës të hotel Colosseut në Shkodër është zhvilluar takimi mbi “Rehabilitimin e Viktimave të Trafikimit përmes integrimit dhe punësimit”. Aktiviteti u zhvillua nga fondacioni i aleanca civile drejt integritetit së bashku me qendrën Prosperitet me integritet.Aktiviteti synon të nxisë viktimat e trafikimit t’i integroj ata në jëtën sociale.

Nuk kemi shifra të mëdha por kjo nuk do të thotë që ne të mos punojmë që të minimizojmë dhe këto pak raste që kemi shprehet Valbona Tula drejtore e shërbimit social shtetërorë për Shkodrën.

Takimi u zhvillua në kuadër të implementimit të projektit “Rehabilitimi i Viktimave të Trafikut përmes Integrimit dhe Punësimit” dhe u financua anga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara.