Termat e përdorur nga politikanë të ndryshëm por jo vetëm si “qorr” apo “shurdh” ka prekur personat të cilët kanë këto probleme. Kreu i shoqatës së të verbërve në Shkodër Ndoc Bjeshka shprehet se këto fjalë denigruese nuk duhet të përdoren, aq më tepër nga politika.

Partitë politike jo vetëm që na fyejnë por dhe na kanë harruar duke mos na përfshirë ne programet e tyre thotë kryetari i të verbërve Bjeshka.

Me rëndësi për këtë kategori personash është që edhe ata të vihen në fokus të partive politike për zgjidhjen e problemeve që i shqetësojnë.