Në sallën e konferecës të hotel Colosseut në Shkodër është zhvilluar një Master Class mbi hotelerinë moderne nga shkolla më e madhe në veri për hoteleri dhe kulinari European Academy. Gjatë trajnimit të pranishmit u njohën me teorinë e menxhimit të bareve, restoranteve dhe hoteleve me lideren e menaxhimit në fushën e hotelerisë Gladiola Dona…

Bashkëpunimi me shkollat zviceriane është çelësi i suksesit të kësaj shkolle….

Të pranishmit u njohën gjithashtu me kurset të cilat kjo shkollë ofron në fusha të ndryshme si  kuzhinë, piceri, pastiçeri, menaxhim hotelit, biznesit, restorantit dhe recepsioni.