Qytetarët shkodran nuk i vlerësojnë si shumë të besueshme tregjet e hapura për tregtimin e produketeve bujqësore. Pavarësisht se fermerët shesin prodhime bio nga tokat e tyre, as ky fakt nuk garanton sigurinë e produkteve që blejnë për shkak të kushteve në të cilat tregtohen shprehen qytetarët.

Qytetarët shprehen se ndërtimi edhe i disa tregjeve të tjera me standardet e duhura do të ishte një zgjidhje e mirë.

Pasiguria e konsumatorëve shkodran për ushqimet që blejnë çdo ditë vijon prej kohësh. Tregtimi i produkteve ushqimore në rrugë mes pluhurit dhe baltës është jashtë standardeve të kërkuara.