Ne Shkoder te gjithe mbeshtesin ,inisiativen e Star Plus, Sherbimit Social dhe QKSHP