OKB WORKSHOP PËR AVANCIMIN E BARAZISË GJINORE. Ne qendren Rinore ARKA , në kuadër të fushatës #HeForShe,u organizua nje workshop mbi rolin që djemtë dhe burra kanë për avancimin e barazisë gjinore dhe të drejtave të grave dhe vajzave.

Analistja e ketij programi prane “Un Women” shprehet se Qëllimi i takimit është kuptueshmeria dhe diskutimi mbi rëndësinë që përfshirja dhe angazhimi i djemve dhe burrave ka për arritjen e barazisë gjinore. #HeForShe është një lëvizje globale solidariteti, fushatë e Kombeve të Bashkuara që synon të mobilizojë djemtë dhe burrat për t’u ngritur dhe vepruar për arritjen e barazisë gjinore.