Nje grup inspektoresh te Bashkise se Shkodres kane para nga afer gjendjen ne shkollen e re te tashme industriale ne Shkoder. Ne nje interviste per Star Plus, drejtori i kesaj shkolle, Zamir Laçej, shprehet se ato kane pare nga afer gjendjen duke nxjerre edhe konstatimet e duhura.Por, pervec problemeatikes se shfaqur, shkolla Arben Broci ka hapur dyert ne 14 shtator per te gjithe nxenesit, me nje mision ate te edukimit te brezave te ardhem , dhe me nje mundesi akoma me te madhe per shkak te modelit gjerman qe kjo shkolle do te ndjeke.

Drejtiori Lacej, fton te gjithe prinderit dhe nxenesit, qe ti drejtojne femijet e tyre drejt arsimit profesional kjo per shkak te kerkeses se tregut te punes, por edhe mundesive qe i krijohen per tu pun esuar per shkak te investimeve strategjike qe po kryhen ne vend.Shkolla e mesme profesionale Arben Broci eshte nje nga shkollat me ne ze, te arsimit profesional ne Qarkun e Shkodres, duke pergatitur nje brez te afte per fromimin profesionale ne Shkoder.