Në kuadër të festave të nëntorit, shkolla artistike “Prenk Jakova” ka organizuar aktivitetin kulturor dhe letrar me nxënës të degëve të ndryshme. Drejtori Anton Kaftalli tregon se ky aktivitet është i përvitshëm dhe se nxënësit kanë angazhim serioz në përgatitjen e performancave të tyre.

Në këtë aktivitet ishin përzgjedhur nxënësit më të mirë të shkollës, të cilët ndërthuren këngët me koreografi të ndryshme. Po ashtu pjesë e rëndësishme e aktivitetit ishin edhe interpretimet në poezi.