Me rifillimin e procesit mësimor, pas nderprerjes se tyre prej 2 javësh Bashkia Shkoder ka marre masa shtese për furnizimin me lende ngrohëse ne gjitha shkollat qe administron.

Shefja e zyres arsimore Aulida Anamali thote se aktualisht ne asnje prej shkollave nuk ka mungese te lendes ngrohës, qofte gaz apo lende drusore. Pas mbylljes se shkollave nga Ministria e Arsimit fillimisht si rezultat i epidemisë se gripit dhe me pas për shkak te temperatuva ulta qe perfshin vendin, Bashkia Shkoder ka siguruar furnizim shtese me lende ngrohëse sipas nevojave qe kane pasur shkollat apo konviktet.

Me fillimin e procesit mesimor qe ka nisur sot bashkia garanton se ne te 107 institucionet arsimore qe menaxhon nuk ka mungese te lendes ngrohëse.