Komiteti drejtues I shoqates se Bashkive te Shqiperise, eshte mbledhur ne Shkoder, ku ka analizuar disa prej problematikeve dhe shqetesimeve te njesive vendore ne kuader edhe te zbatimit te rezolutes se miratuar nga asambleja e pergjithshme.

Ka qene kryetarja e Shoqates se BAshkive, njekeoesisht kryetarja e Bashkise se Shkodres, Voltana Ademi, e cila ka renditur disa prej diskutimeve te cilat jane shfaqur ne kete mbledhje teper te rendesishme, aq me teper ne nje kohe, kur po diskutohet, drafti I ligjit per pushtetin vendore.Komiteti Drejtues I shoqates se Bashkive te Shqiperise, vuri ne dukje, se integrimi I Shqiperise ne Bashkimin Europian, nuk mund te arrihet pa nje qeverisje te forte, modern dhe efektive, nje integrim europian nuk mund te arrihet pa perfshirjen e plote te njesive te qeverisjes vendore ne te gjitha fazat e integrimit.