MONITORIMI I SHQIPËRISË THEKSOHET NË RAPORTIN E MIRATUAR NGA ASAMBLEJA E KËSHILLIT EUROPIAN.

 

“SHQIPËRIA DHE DISA VENDE TË TJERA DO TË JENË NË MONITORIM DERISA TË PËRMBUSHEN DETYRIMET. PËR SHQIPËRINË MBETET PROBLEM KORRUPSIONI DHE DUHET TË BËJË NJË REFORMË GJITHËPËRFSHIRËSE NË DREJTËSI. KA POLITIZIM TË VAZHDUESHËM NË SHËRBIMIN CIVIL, NDËRSA MUNGON PAVARËSIA DHE PAANSHMËRIA NË SISTEMIN GJYQËSOR.” – SHKRUHET NDËR TË TJERA NË RAPORTIN E ASAMBLESË SË KËSHILLIT EUROPIAN.