Gjate ketij viti pritet te implementohet sistemi “Bonus Malus” per sigurimin e mjteve motorrike, cka do te thotë edhe rritje e cmimit te tarifave aktuale.

Nje fakt i tille behet i ditur nga drejtori i nje prej kompanive te sigurimit ne vend Fatmir Lishi. Sipas drejtorit Lishi aplikimi i sistemit “Bonus-Malus” eshte favorizuese jo vetem per kompanite por edhe per klientet. Ndonëse sistemi i ngritur për këtë qëllim nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare është gati prej vitesh, problemi duket se qëndron në plotësimin e të dhënave të domosdoshme për llogaritjen e këtij çmimi, që përfshin edhe institucione të tjera.

Nderkohe Sistemi Bonus-Malus duhet të ishte zgjidhja edhe për problematikën e mosfunksionimit të një konkurrence efektive për këtë produkt