DEPUTETI I FORCËS SË RE DEMOKRATIKE, DEKLARON SE SHQIPTARËT JANË TË UNIFIKUAR. Deputeti I Forcës së Re Demokratike, Genci Nimanbegu

ka deklaruar se shqiptarët dhe subjektet e tyre politike kanë qëndrim të unifikuar lidhur me zgjedhjen dhe të drejtën e përdorimit të simboleve të tyre kombëtare në Mal të Zi. Ai ka thënë se neni që përcakton  një pakicë kombëtare të drejtën e përdorimit  të simbolet kombëtare  nëse përbën 15 për qind të popullatës në një komunë të caktuar.Ky është një prag  i lartë dhe rrezik në disa treva ku jetojnë shqiptarët në Mal të Zi .Sipas deputetit të Forcës,amendamentet e depozituara në Propozimligj,kanë detyruar ministrin e pakicave ta tërheq atë nga procedura kuvendore